BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Zbójna z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wagi samochodowej i ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego.
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ Wójt Gminy Zbójna, jako kierownik Urzędu Gminy Zbójna, zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży wagę samochodową 10 T,
Nr seryjny: 3258025,
Typ: GSE250,
rok produkcji: 2010,
producent: Mikro-wag.
2. Ogłasza się I przetarg pisemny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem do niniejszego
zarządzenia.

§ 2

Przetarg na sprzedaż wagi samochodowej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 442 z późn. zm.) przez Komisję przetargową, powołaną spośród pracowników Urzędu Gminy Zbójna, w następującym składzie osobowym:
1/ Anna Górak – Przewodnicząca Komisji,
2/ Iwona Brulińska – Członek Kom misji,
3/ Tadeusz Dziekański - - II -
4/ Zdzisław Parzych - - II -

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl, a także w prasie lokalnej „Nowy Głos Puszczański”.
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 31 paź 2013 09:55
Data opublikowania: czwartek, 31 paź 2013 10:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 09:10
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Anna Górak
Artykuł był czytany: 608 razy