BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o naborze do projektu pt. „Wygrajmy z bezradnością”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki społecznej
Zbójna, 05 czerwca 2013 r.
Projekt „Wygrajmy z bezradnością” adresowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, jednocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej.

Priorytetowym celem projektu jest zaktywizowanie 20 osób niepracujących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie gminy Zbójna poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb uczestników przeprowadzona przez doradcę zawodowego i psychologicznego wraz z pracownikiem socjalnym. W ten sposób beneficjenci ostateczni uzyskają wiedzę i zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe. Projekt ma na celu pomoc w poruszaniu się na rynku pracy, ma umożliwić także dostęp wszystkim osobom do informacji, edukacji i zatrudnienia. W ramach projektu przewidziane są również zajęcia integracyjne oraz wyplata zasiłków i pomoc w naturze.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyć do 30 listopada 2013 roku.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:
- decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy),
- formularz zgłoszeniowy;
- deklaracja uczestnictwa w projekcie;
- oświadczenie beneficjenta ostatecznego/uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wymagane dokumenty należy dostarczyć od 17 czerwca do 28 czerwca 2013 roku.

Zgłoszenia będą przyjmowane w:

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64 tel/fax. 086-214-03-30 e- mail gops_zbojna@wp.pl

Wszelkich informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod numerem:
086-214-03-30

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 5 cze 2013 22:31
Data opublikowania: środa, 5 cze 2013 22:41
Opublikował(a): Renata Bajno
Zaakceptował(a): Renata Bajno
Artykuł był czytany: 706 razy