BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA-olej opałowy

Dostawa 180.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2012r.OGŁOSZENIE
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

UE.271.1.9.2011

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa 180.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2012r.


Zamawiający : Gmina Zbójna , 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 93 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),
ogłasza, że :

unieważnia postępowanie na „Dostawę 180.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2012r.”
znak UE.271.1.9.2011z dnia 28.11.2011r. godz.1000,
ponieważ w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.


Informację tą umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski


Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 13 gru 2011 11:34
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2011 11:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:39
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 987 razy