BIP Gminy Zbójna

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zbójna, dnia 30.08.2011r.


Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna

UE.271.1.4.2011
INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Centrum parkowe w Zbójnej obejmujące utwardzenie alejek i dróg dojazdowych przy kościele i cmentarzu parafialnym odrzucono ofertę złożoną przez firmę: Zakład Drogowy „KAFIL”, 18-400 Łomża, ul. Kalinowa 31 w związku z naruszeniem postanowień art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy: sporządzony kosztorys ofertowy zawierał parametry niezgodne z podanymi w SIWZ co w konsekwencji spowodowało błędy w obliczeniu ceny.


Wójt Gminy Zbójna


Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 31 sie 2011 09:58
Data opublikowania: środa, 31 sie 2011 10:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:37
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1181 razy