BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I DO SIWZ

Podniesienie walorów turystycznych wsi Dobry Las
Zbójna, dnia 26.08.2011r.
WYJAŚNIENIA I
treści SIWZ znak UE.271.1.6.2011
dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Podniesienie walorów turystycznych wsi Dobry Las
W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.1.6.2011, Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców oraz umieszcza na stronie internetowej informację, o którą zwracają się Wykonawcy:
1. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego opisu technicznego oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dotyczących wykonania robót przy remoncie budynku wielofunkcyjnego w Dobrym Lesie. Przedmiar z podanymi ilościami oraz sam kosztorys inwestorski stanowią bardzo niejednoznaczną podstawę do wyceny w/w inwestycji.
Odpowiedzi:
Ad.1. Zamawiający uważa, iż zamieszczony kosztorys jak i przedmiar robót są wystarczające do wyceny remontu budynku wielofunkcyjnego w Dobrym Lesie.
Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.

Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 26 sie 2011 13:31
Data opublikowania: piątek, 26 sie 2011 13:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:37
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1040 razy