BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA II DO SIWZ WYKONANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW W 3 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY ZBÓJNA W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

Zbójna, dnia 12.07.2011r.
WYJAŚNIENIA II
treści SIWZ znak UE.271.1.3.2011
dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wykonanie szkolnego placu zabaw w 3 Szkołach Podstawowych na terenie gminy Zbójna w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła””
W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.1.3.2011, Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców oraz umieszcza na stronie internetowej informację, o którą zwracają się Wykonawcy:
1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt z granulatu gumowego o wymiarach 500 x 500 x 50 mm zamiast nawierzchni bezpiecznie wylewanej?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 100 x 100 mm zamiast okrągłego Ф 120 mm?
Ad.1.Zamawiający nie dopuszcza zastosowania płyt z granulatu gumowego o wymiarach 500 x 500 x 50 mm zamiast nawierzchni bezpiecznie wylewanej.
Ad.2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 100 x 100 mm zamiast okrągłego Ф 120 mm.
Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.
Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 12 lip 2011 08:29
Data opublikowania: wtorek, 12 lip 2011 08:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:36
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1140 razy