BIP Gminy Zbójna

IV/29/07 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 marca 2007 roku
w sprawie: zaopiniowania projektu obszaru Natura 2000 „Dolina Pisy” - kod obszaru PLH200009
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz, 1087) uchwala się, co następuje:
§ 1. Opiniuje się negatywnie projekt obszaru Natura 2000 „Dolina Pisy” - kod obszaru PLH200009.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wcgodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Grzegorz Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 14:41
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 913 razy