BIP Gminy Zbójna

XXII/133/06

z dnia: 31 marca 2006 roku
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr17, poz.128) uchwala się, następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Zbójna na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 13:59
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 638 razy