BIP Gminy Zbójna

ZARZĄDZENIE NR 79/16 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia: 10 listopada 2016 r.
w sprawie: projektu budżetu gminy Zbójna na 2017 r.

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454.) oraz uchwały Nr XXVII/135/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1.1. Przyjmuję projekt budżetu gminy Zbójna na 2017 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zbójna, wraz z załącznikami stanowiącymi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zbójna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY

 

 

Zenon Białobrzeski

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 lis 2016 08:25
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 118 razy