BIP Gminy Zbójna

ZARZĄDZENIE NR 34/16 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia: 31 maja 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2016 rok.

Na podstawie art. 257, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 z 2016 r. poz. 195) Wójt Gminy Zbójna postanawia co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy polegających na:

   Zwiększeniu planu wydatków o kwotę         1 561,00 zł

   Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę      1 561,00 zł.

   Zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszego zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 19 209 551,00 zł, w tym:

                                           - bieżące w wysokości         17 861 985,00 zł,

                                          - majątkowe w wysokości     1 347 566,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 18 213 528,00 zł, w tym:

                                             - bieżące w wysokości         16 364 528,00 zł,

                                             - majątkowe w wysokości     1 849 000,00 zł

§ 2. O wprowadzeniu powyższych zmian poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                     Wójt

 

                                                                                           Zenon Białobrzeski

 

 

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 lis 2016 13:55
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 134 razy