BIP Gminy Zbójna

ZARZĄDZENIE NR 3/16 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia: 19 stycznia 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2016 rok.

Na podstawie, art. 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830) Wójt Gminy Zbójna postanawia co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy polegających na:

   Zwięszeniu planu wydatków o kwotę         19 336,00 zł,

   Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę       19 336,00 zł.

   Zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszego zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 15 713 936,00 zł, w tym:

                                           - bieżące w wysokości       14 369 136,00 zł,

                                          - majątkowe w wysokości   1 344 800,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 14 717 913,00 zł, w tym:

                                             - bieżące w wysokości       12 868 913,00 zł,

                                            - majątkowe w wysokości     1 849 000,00 zł

§ 2. O wprowadzeniu powyższych zmian poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                      Wójt

 

                                                                                           Zenon Białobrzeski

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 lis 2016 13:37
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 135 razy