BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XIII/30/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 17 listopada 2016 r.
w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

   Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)2013-01-012013-01-01po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:

§ 1. Program Współpracy Gminy Zbójna w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określa załącznikdo niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                       Andrzej Lemański  

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lis 2016 14:53
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 148 razy