BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XI/18/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 17 czerwca 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza sięsprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zbójna za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

 

Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 cze 2016 13:32
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 152 razy