BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr X/12/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: wyboru delegatów reprezentujących Gminę Zbójna w organach Stowarzyszenia p.n. Łomżyńskie Forum Samorządowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) w związku z § 4 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Łomżyńskiego Forum Samorządowego Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru następujących delegatów reprezentujących Gminę Zbójna w organach Stowarzyszenia Łomżyńskiego Forum Samorządowego:

1) Zenon Białobrzeski – Wójt Gminy Zbójna;

2) Andrzej Lemański – Przewodniczący Rady Gminy Zbójna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 kwi 2016 15:24
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 174 razy