BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr X/4/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zbójna

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) i § 24 Statutu Gminy Zbójna (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 161, poz. 1736 z dnia 12 sierpnia 2009 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Zbójna na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Andrzej Lemański

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 kwi 2016 15:12
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 208 razy