BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr X/3/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) oraz art. 2 ust. 1ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Zbójna na 2017 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Andrzej Lemański

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 kwi 2016 15:10
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 170 razy