BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 2/16 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 7 stycznia 2016 r.
w sprawie: ustalenia odpłatności za ogrzewanie lokali stanowiących mienie komunalne Gminy Zbójna

               Na podstawie art.30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

       gminnym / Dz .U. z 2015 r. poz. 1515 /            

          Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

                                                               § 1

       1.Ustala się następującą stawkę za ogrzewanie lokali będących własnością komunalną    

         Gminy Zbójna dla poszczególnych jednostek w następującej wysokości:

         1. Obiekt przy ul. Łomżyńskiej 9

             - za 1 m² powierzchni użytkowej- 3,74/Netto/ + VAT wg obowiązującej stawki

 

                                                                 § 2

       Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Urzędu Gminy Zbójna ds.

         księgowości podatku VAT.

                                                                § 3

       Traci moc Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 07 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia

       odpłatności za ogrzewanie lokali stanowiących mienie komunalne Gminy Zbójna.

 

                                                                 § 4

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2016 roku.

 

Wójt

Zenon Białobrzeski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 sty 2016 08:54
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 167 razy