BIP Gminy Zbójna

XIV/79/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 29 grudnia 2004 roku
w sprawie: zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Zbójnej.
Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572/ uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zamiar zlikwidowania Przedszkola Samorządowego w Zbójnej z dniem 31 sierpnia 2005 roku
§ 2. Oddział przedszkolny zostanie włączony w struktury Szkoły Podstawowej w Zbójnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:51
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 634 razy