BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR V/18/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 26 czerwca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zbójna za 2014 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Lemański
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 6 lip 2015 14:23
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 244 razy