BIP Gminy Zbójna

ZARZADZENIE NR 96/14 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia: 31 grudnia 2014 roku
w sprawie: zarządzenia wyborów samorządu mieszkańców wsi.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i z 2014 r. poz. 1072) oraz § 18 ust. 2 Statutów Sołect w Gminie Zbójna, stanowiących załączniki nr od 1 do 19 uchwały nr 66/XIV/96 Rady Gminy Zbójna z dnia 26 marca 1996 r. w spawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych – sołectw gminy Zbójna zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwołuję się zebrania wiejskie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Zenon Białobrzeski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 sty 2015 15:23
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 266 razy