BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 1/15 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 7 stycznia 2015 roku
w sprawie: ustalenia odpłatności za ogrzewanie lokali stanowiących mienie komunalne Gminy Zbójna.
Na podstawie art.30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072)
Wójt Gminy Zbójna zarządza ,co następuje:

§ 1

1.Ustala się następującą stawkę za ogrzewanie lokali będących własnością komunalną
Gminy Zbójna dla poszczególnych jednostek w następującej wysokości:


1. Obiekt przy ul. Łomżyńskiej 9
- za 1 m² powierzchni użytkowej- 3,74zł/Netto/ + VAT wg obowiązującej stawki
3. Dom Nauczyciela w Kuziach
- za 1m² powierzchni użytkowej – 5,95zł/Netto/+VAT wg obowiązującej stawki

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Urzędu Gminy Zbójna ds. księgowości podatku VAT.
§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia
odpłatności za ogrzewanie lokali stanowiących mienie komunalne Gminy Zbójna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 roku.


Wójt Gminy


Zenon Białobrzeski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 sty 2015 08:56
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 279 razy