BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR I/35/14 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 27 listopada 2014 roku
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
Na podstawie art. 18a ust. 1i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318 z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz § 13 pkt 3 uchwały Nr XVIII/95/09 Rady Gminy Zbójna w sprawie Statutu Gminy Zbójna /Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 161, poz. 1736 z dnia 12 sierpnia 2009 roku/ uchwala się, co następuje:
§. 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
1) Grzegorz Gawrych
2) Kosakowski Marcin
3) Nadolny Grzegorz
4) Piaścik Tadeusz
5) Karpiński Mieczysław
6) Banach Tomasz
7) Parzych Milena
§ 2. Wybiera się Pana Grzegorza Gawrycha na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 sty 2015 10:52
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 280 razy