BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR I/34/14 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 27 listopada 2014 roku
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zbójna
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318 z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XVIII/95/09 Rady Gminy Zbójna w sprawie Statutu Gminy Zbójna /Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 161, poz. 1736 z dnia 12 sierpnia 2009 roku/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się wybór:
1) radnego Pana Witolda Cekałę na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zbójna.
2) radnego Pana Krzysztofa Piankę na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zbójna.
§ 2. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 sty 2015 10:50
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 296 razy