BIP Gminy Zbójna

XIII/ 72/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 10 grudnia 2004 roku
w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2005r.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84. Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123 poz. 1291. / uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się nastepujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -516 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 722 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1032 zł,
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie – 734,00 zł,
- o liczbie osi – trzy – 640,00 zł,
b) równej lub wyższej 18 ton:
- o liczbie osi – dwie – 1170 zł,
c) równej lub wyzszej niż 18 ton, a mniej niż 23 tony:
- o liczbie osi – trzy – 990 zł,
d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 23 tony:
- o liczbie osi – cztery i więcej – 1260 zł,
e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 26 ton:
- o liczbie osi – trzy – 1150 zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej – 1050 zł,
f) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniej niż 29 ton:
- o liczbie osi – trzy – 1440 zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej – 1670 zł,
g) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton:
- o liczbie osi – trzy – 1430 zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej – 1700 zł,
h) równej lub wyższej niż 31 ton:
- o liczbie osi – trzy – 1465 zł,
- o liczbie osi – czery i więcej – 1760 zł,
3) od samochodu ciężawowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdni o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie – 1290 zł,
- o liczbie osi – trzy – 1050 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton;
- o liczbie osi – dwie – 1290 zł,
c) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 23 tony:
- o liczbie osi – trzy – 1440 zł,
d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 23 tony:
- o liczbie osi – cztery i więcej – 1470 zł,
e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 26 ton;
- o liczbie osi – trzy – 1600 zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej – 1570 zł,
f) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniej niż 29 ton:
- o liczbie osi – trzy – 1680 zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej – 1710 zł,
g) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton:
- o liczbie osi – trzy – 1690 zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej – 2452,80 zł,
h) równej lub wyższej niż 31 ton:
- o liczbie osi – trzy – 1730 zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej – 2452,80 zł,
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z nazepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 930 zł,
b) powyżej 5,5 tony do poniżej 12 ton – 1470 zł,
5) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie – 1050 zł,
- o liczbie osi – trzy – 1286 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 31 ton:
- o liczbie osi – dwie – 1457 zł,
- o liczbie osi – trzy – 1350 zł,
c) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie – 1490 zł,
- o liczbie osi – trzy – 1390 zł,
d) wyżej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton:
- o liczbie osi – dwie 1520 zł,
- o liczbie osi – trzy 1420 zł,
e) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi – dwie – 1570 zł,
- o liczbie osi – trzy – 1890 zł,
6) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdni o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie – 1150 zł,
- o liczbie osi – trzy – 1770 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 31 ton:
- o liczbie osi – dwie – 1767 zł,
- o liczbie osi – trzy – 1780 zł,
c) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie – 1937,76 zł,
- o liczbie osi – trzy – 1790 zł,
d) wyższej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton:
- o liczbie osi – dwie – 2010 zł,
- o liczbie osi – trzy – 1804 zł,
e) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi – dwie – 2000,00 zł,
- o liczbie osi – trzy – 2548,65 zł,
7) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustay o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1032 zł.
8) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem uznanym za równoważne z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) równą lub wyższą niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna – 420 zł,
- o liczbie osi – dwie – 440 zł,
- o liczbie osi – trzy – 700 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 28 ton:
- o liczbie osi – dwie – 520 zł,
- o liczbie osi – trzy – 700 zł,
c) równej lub wyższej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna – 940 zł,
d) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony:
- o liczbie osi – dwie – 890 zł,
- o liczbie osi – trzy – 926 zł,
e) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie – 1100 zł,
- o liczbie osi – trzy – 1135 zł,
f) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie – 1180 zł,
- o liczbie osi – trzy – 1200 zł,
9) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z innym systemem zawieszenia osi jezdni z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) równą lub wyższą niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna – 630 zł,
- o liczbie osi – dwie – 610 zł,
- o liczbie osi – trzy – 970 zł,
b) równą lub wyższą niż 18 ton, a mniej niż 28 ton:
- o liczbie osi – dwie – 870 zł,
- o liczbie osi – trzy – 980 zł,
c) równej lub wyższej 18 ton;
- o liczbie osi – jedna – 1052 zł,
d) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony:
- o liczbie osi – dwie – 1150 zł,
- o liczbie osi – trzy – 1050 zł,
e) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie – 1330 zł,
- o liczbie osi – trzy – 1210 zł,
f) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie – 1750 zł,
- o liczbie osi – trzy – 1530 zł,
10) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 1200 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1400 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:50
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 706 razy