BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 23/14 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 1 kwietnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego gminy za 2013rok
Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. Nr poz. 885, 938, 1646) Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. 1.Przyjąć Sprawozdanie finansowe gminy za 2013 rok, składajace się z:
1) bilansu z wykonania budżetu gminy,
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych,
3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wyniakjace z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych,
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikajace z zestawień zmnian w funduszu gminnych jednostek budżetowych.
stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Zbójna.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 maj 2014 14:50
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Elżbieta Parzych
Artykuł był czytany: 370 razy