BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA XXVI/145/13

z dnia: 2 grudnia 2013 r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo”
UCHWAŁA XXVI/145/13
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 2 grudnia 2013 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 , poz. 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do realizacji projektu pn „ Trast Rowerowe Euro Velo” na obszarze Gminy Zbójna wpisującego się w międzynarodowe szlaki rowerowe EoroVelo.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 lut 2014 10:16
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 412 razy