BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXIII/126/13

z dnia: 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: wystąpienia Gminy Zbójna z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży
UCHWAŁA NR XXIII/126/13
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 17 czerwca 2013 r.


w sprawie wystąpienia Gminy Zbójna z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15, w związku z art. 67 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz § 42 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży (Dz. Urz. Woj. Łom. z 1996 r. Nr 1, poz. 7) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.Gmina Zbójna występuje z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
2. Rada Gminy Zbójna prosi Zgromadzenie Związku o wyrażenie zgody na wystąpienie Gminy Zbójna ze Związku z dniem 31 października 2013 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 cze 2013 09:27
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 412 razy