BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 215/13 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012rok
Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. 1.Przyjąć:
1) Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 16 602 539,00 zł,
- wykonanie - 16 466 822,44 zł,
w tym:
- dochody bieżące – 13 760 093,25 zł,
- dochody majątkowe – 2 706 729,19 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 17 615 487,00 zł,
- wykonanie - 17 434 042,88 zł,
w tym:
- wydatki bieżące – 13 676 249,45 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 128 646,11 zł,
- dotacje – 591 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 499 368,35 zł,
-wydatki majątkowe – 3 757 793,43 zł,

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Zbójna.
§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt
Zenon BiałobrzeskiPliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 kwi 2013 14:39
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 379 razy