BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr III/22/02 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 30 grudnia 2002 roku
w sprawie: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy z prawem do głosu w zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
Na podstawie art. 70 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 / uchwala się, co następuje:

§ 1


Wyznacza się Pana Jacka Krzynówka, będącego radnym Rady Gminy Zbójna, jako dodatkowego przedstawiciela Gminy Zbójna z prawem do głosu
w zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
w Łomży.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 lis 2007 09:50
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 711 razy