BIP Gminy Zbójna

ZARZĄDZENIA NR 164/12

z dnia: 24 października 2012 r.
w sprawie: wstrzymania czynności związanych ze zbyciem nieruchomości
ZARZĄDZENIA NR 164/12
WÓJTA GMINY ZBÓJNA
z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie wstrzymania czynności związanych ze zbyciem nieruchomości
Na podstawie § 11 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108; z 2009 r. Nr 55, poz. 450) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wstrzymuje się czynności związane ze sprzedażą gospodarstwa rolnego , położonego w Popiołkach o łącznej powierzchni 13,6865 ha wraz z działką siedliskową, stanowiącą własność Gminy Zbójna, KW. LM1L/00022312/0.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
inż.. Zenon Białobrzeski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 25 paź 2012 07:57
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 312 razy