BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr III/21/02

z dnia: 30 grudnia 2002 roku
w sprawie: zarządzenia wyborów samorządu mieszkańców wsi.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ uchwala się co następuje:


§ 1


1. Zarządza się na terenie gminy Zbójna wybory do organów samorządu mieszkańców wsi.
2. Wybory należy przeprowadzić w terminie do 28 lutego 2003 roku.


§ 2


Ustalenie terminarza zebrań wyborczych oraz niezbędną pomoc w ich przeprowadzeniu powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń u sołtysów oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 lis 2007 10:02
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 685 razy