BIP Gminy Zbójna

NR XXIII/115/10

z dnia: 24 lutego 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Dobry Las na działce Nr 871/2, będącą własnością komunalną Gminy Zbójna sprzedawanej dla poprzedniego właściciela
UCHWAŁA NR XXIII/115/10
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Dobry Las na działce Nr 871/2, będącą własnością komunalną Gminy Zbójna sprzedawanej dla poprzedniego właściciela.
Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281, Nr 206, poz. 1590) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 30 % bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 134 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 72,2 m2, położonej we wsi Dobry Las na działce Nr 871/2, o powierzchni 0,2050 ha, będącej własnością komunalną Gminy Zbójna, zapisanej w Księdze Wieczystej KW. 8124 sprzedawanej w trybie bezprzetargowym dla poprzedniego właściciela gruntu - Jana Koczkodana syna Antoniego, zam. Dobry Las Nr 63.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 kwi 2010 09:23
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 513 razy