BIP Gminy Zbójna

IX/ 49/03 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 30 grudnia 2003 roku
w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) uchwala się co następuje:
§ 1. Obniża się o 20 punktów procentowych wysokość wskażników procentowych określających wysokość przyznawania dodatku mieszkaniowego, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 11:50
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 684 razy