BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XI/59/08

z dnia: 26 czerwca 2008r.
w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie uznania lasu za ochronny

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399, Nr 175, poz. 1460, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427, Nr 181, poz. 1286) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Zbójna wyraża pozytywną opinię odnosnie uznania lasu za ochronny w obrębie leśnym Nowogród, Gmina Zbójna o pow. 1 076,58 ha wykazanych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sty 2009 09:43
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 556 razy