BIP Gminy Zbójna

VIII/45/03 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 1 grudnia 2003 roku
w sprawie: powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnej.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. Nr 36 poz. 180, z 1988r. Nr 19, poz.132, z 1989r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2001 r. Nr 43, poz. 476 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188/ uchwala się co następuje:
§ 1. Powołuję się Panią Bogusławę Kifiak na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 11:50
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 700 razy