BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 1/06 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 21 listopada 2006 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady I sesji Rady Gminy w sprawach:
1. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zbójna.
2. wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zbójna.
3. wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zbójna.
4. powołania Komisji Rewizyjnej.
5. powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy.


stanowiące załączniki Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Upoważniam:
1/ Panią Elżbietę Parzych do przygotowania projektów uchwał.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lis 2007 13:15
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 585 razy