BIP Gminy Zbójna

ZARZĄDZENIE NR 13/ 07 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia: 3 kwietnia 2007 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1. Sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na IV sesji Rady Gminy określają harmonogramy stanowiące załączniki Nr 1 - 11 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnach 5 i 6 harmonogramów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Zenon Białobrzeski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lis 2007 13:16
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 546 razy