BIP Gminy Zbójna

96/05 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia: 8 marca 2005 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2004r.
Na podstawie art. 136 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami/ postanawiam: § 1. Przyjąć : 1) Spawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2004 rok według którego: - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 8.908.446 zł, - Wykonanie - 6.926.031 zł, - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 8.774.522 zł, - Wykonanie - 6.386.423 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,2 do niniejszego zarządzenia. 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie - zgodnie z załącznikiem Nr 3,4 do ninejszego zarządzenia § 2. sprawozdanie o którym mowa w §1 przekazać: 1) Radzie Gminy 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lis 2007 12:18
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 612 razy