BIP Gminy Zbójna

104/ 05 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: dnia 12 maja 2005 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:


§ 1


Sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVI sesji Rady Gminy określają harmonogramy stanowiące załączniki Nr 1 - 8 do zarządzenia.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnach 5 i 6 harmonogramów.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lis 2007 12:18
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 579 razy