BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o zwołaniu XXIX SesjiRady Gminy Zbójna

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10 listopada 2010 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXIX Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data powstania: środa, 10 lis 2010 09:17
Data opublikowania: środa, 10 lis 2010 09:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 gru 2010 14:20
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 642 razy