BIP Gminy Zbójna

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna

Informacja
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna

I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny księgowy projektu: „Rzeki łączące narody. Wspólne problemy, wspólne rozwiązania - promocja szlaków wodnych Litwy i Polski”

III. Imię i Nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania:

Maja Szmyt, ul. Skrzetuskiego 8, 12-200 Pisz

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

W terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta, którą złożyła W/W.
Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego została ogłoszona dnia 27 sierpnia 2010 r. do godziny 11 00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbójna: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip

W/W zakwalifikowała się na rozmowę kwalifikacyjną z Wójtem Gminy Zbójna, na podstawie oceny załączników do oferty, przeprowadzonej przez Komisje Rekrutacyjną.
Wójt Gminy Zbójna po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej stwierdził, że kandydatka posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków a także posiada niezbędną wiedzę z zakresu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.
Wójt Gminy Zbójna dokonał ostatecznego wyboru kandydatki i zdecydował o jej zatrudnieniu na wolne stanowisko urzędnicze.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbójna: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip.


Zenon Białobrzeski
Wójta Gminy Zbójna
Data powstania: piątek, 27 sie 2010 11:27
Data opublikowania: piątek, 27 sie 2010 11:28
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1710 razy