BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Zbójna

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 31 sierpnia 2010 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXVII Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
9. Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Kolonii Parzychy.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data powstania: wtorek, 24 sie 2010 13:00
Data opublikowania: wtorek, 24 sie 2010 13:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 paź 2010 10:32
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 634 razy