BIP Gminy Zbójna

OBWIESZCZENIE

Zbójna dnia 20.07.2010r.

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Zbójna, działając na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (DzU.Nr.1999,poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 20.07.2010 r. na wniosek Gminy Zbójna wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr. 104473 w Dobrym Lesie wraz z drogą do rzeki i zagospodarowanie wokół świetlicy.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Zbójnej w pokoju Nr. 12 w godzinach 730-1530
Data powstania: czwartek, 22 lip 2010 11:40
Data opublikowania: czwartek, 22 lip 2010 11:40
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1079 razy