BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o zwołaniu XXV Sesji Rady Gminy Zbójna

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 1 czerwca 2010 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXV Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:


1) Otwarcie obrad.
2) Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3) Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Gminy.
4) Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobrylas.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbójna.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Parzychy części wsi Zbójna.
9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Zbójna.
10) Wolne wnioski.
11) Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data powstania: poniedziałek, 31 maj 2010 09:43
Data opublikowania: poniedziałek, 31 maj 2010 09:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sie 2010 13:02
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 713 razy