BIP Gminy Zbójna

OBWIESZCZENIE

Zbójna dnia 05.05.2010r.

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Zbójna, działając na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (DzU.Nr.1999,poz. 1227) zawiadamia, że w dniu na wniosek Gminy Zbójna wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu drogowego dróg gminnych na terenie m. Zbójna
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Zbójnej w pokoju Nr. 12 w godzinach 730-1530
Data powstania: środa, 5 maj 2010 09:40
Data opublikowania: środa, 5 maj 2010 09:40
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1125 razy