BIP Gminy Zbójna

GOPS Zbójna ogłasza nabór na składanie ofert na:

Wyjazd - Zajęcia integracyjne w terenie w ramach realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zbójna, dn. 05.05.2010 r.Zapytanie ofertowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wyjazd - Zajęcia integracyjne w terenie w ramach realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do:
1. Zorganizowania wyjazdu dla max 30 uczestników projektu + obsługa biura projektu do gospodarstwa agroturystycznego
2. Zorganizowanie atrakcji turystycznych dla uczestników projektu + obsługa biura projektu
3. Przeprowadzenie warsztatu z właścicielem gospodarstwa (zakładanie, prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego – problemy, sukcesy)
4. Zorganizowanie wyżywienia - obiad w gospodarstwie agroturystycznym.

Wszelkie koszty związane z wynajem autokaru, wyżywieniem, obsługą powinny zostać ujęte w ofercie.
Oferty należy składać listownie lub osobiście w biurze GOPS w Zbójnej do dnia 12.05.2010r.
Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny oraz zawartością merytoryczną wyjazdu integracyjnego.

Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej
Ulica: Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna
Tel./ (086) 214-03-30 Fax: (086) 214-00-29
E-mail: gops_zbojna@wp.pl

Data powstania: środa, 5 maj 2010 08:16
Data opublikowania: środa, 5 maj 2010 08:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 maj 2010 07:50
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1616 razy