BIP Gminy Zbójna

GOPS Zbójna ogłasza nabór na prelegenta do projektu „Wygrajmy z bezradnością”

Zbójna, dnia 04.05.2010 r.


Nabór na prelegenta do projektu „Wygrajmy z bezradnością” w ramach działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
GOPS Zbójna ogłasza nabór na prelegenta do projektu „Wygrajmy z bezradnością”

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Zakres zadań:

Przeprowadzenie prelekcji na konferencji podsumowującej projekt z zakresu dobrych praktyk zakładania i prowadzenia źródła finansowania działalności gospodarczej w celu zmobilizowania uczestników projektu do podejmowania aktywnych działań na rynku pracy.
Konferencja podsumowująca odbędzie się w dniu 19 maja 2010 r.

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe
• doświadczenie w prowadzeniu prezentacji / szkoleń / konferencji
• znajomość przedmiotowych zagadnień
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Prelekcje mogą prowadzić osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Wymagania dodatkowe:
• komunikatywność, odpowiedzialność.
Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy/CV;
Dokumenty pożądane:
• kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń;Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:

GOPS Zbójna
ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna
pokój nr 3
z dopiskiem: Prelegent

w terminie do dnia 11 maja 2010 roku (data wpływu)

Aplikacje, które wpłyną do GOPS Zbójna po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Urząd Gminy/GOPS Zbójna, na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).Data powstania: środa, 5 maj 2010 08:13
Data opublikowania: środa, 5 maj 2010 08:15
Data przejścia do archiwum: środa, 12 maj 2010 08:43
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 786 razy