BIP Gminy Zbójna

OBWIESZCZENIE

Zbójna dnia 14.01.2010r.

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Zbójna działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr. 199,poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 14.01.2010r. na wniosek Gminy Zbójna wydana została decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego wodociągu gminnego Zbójna – Dobrylas zasilanego z ujęcia wodociągowego w Zbójnej o odcinek o długości 12,6 km. Zbójna – Osowiec – Laski wraz z przyłączami.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Zbójnej w pokoju Nr. 12 w godzinach 730- 1530.

Data powstania: czwartek, 14 sty 2010 10:52
Data opublikowania: czwartek, 14 sty 2010 10:52
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1248 razy