BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Zbójna

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2009 roku o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej odbędą się obrady XXII Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zbójna na lata 2009-2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogród.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data powstania: poniedziałek, 21 gru 2009 11:05
Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2009 11:07
Data przejścia do archiwum: środa, 17 lut 2010 10:55
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 784 razy