BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy Zbójna

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XX Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data powstania: czwartek, 24 wrz 2009 09:49
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2009 09:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 lis 2009 07:36
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 780 razy